Rozhovor s členom EP a predsedom Disability Intergroup, Ádámom Kósom

Maďarský právnik, Ádám Kósá je prvým nepočujúcim človekom používajúcim posunkový jazyk, ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu a zároveň bol zvolený za predsedu Disability Intergroup, neformálneho zoskupenia poslancov Európskeho parlamentu so zameraním na problematiku zdravotného postihnutia.

 

Ádam Kóso Vás priviedlo k politike?

V januári sa ma maďarská EPP- ED Group opýtala, či by som prijal post kandidáta do Európskeho parlamentu. Po krátkej úvahe som sa rozhodol, že takúto príležitosť pre komunitu ľudí so zdravotným postihnutím treba využiť. Okrem toho, vždy bolo mojim cieľom zastupovať ľudí s postihnutím (a samozrejme komunitu nepočujúcich) na základe mojich najlepších vedomostí.

Aká bola najväčšia výzva pre vás, ako nepočujúcu osobu vo vašej kariére?

Dokončenie univerzity!

Ako ste sa cítili, keď ste v Európskom parlamente prehovorili posunkovým jazykom?

Bolo to úžasné a keďže to bolo historicky prvý krát, prinútilo ma to premýšľať nad svojím životom.

Aká je vaša priorita ako predsedu Disability Intergroup?

Udržať jej členov na ceste, ktorou sme sa rozhodli vykročiť. Máme veľa úloh na niekoľko ďalších rokov.

Podporujú iní europoslanci vašu prácu pre ľudí  so zdravotným postihnutím?

Viac ako 80 členov vyjadrilo záujem a podporu pri novo vytvorenej Disability Intergroup. Myslím, že to hovorí samé za seba. Musíme iba navzájom zostať solidárnymi.

Aké aktivity považujete za najdôležitejšie pri zlepšovaní prístupnosti pre ľudí s postihnutím?

Dôležitá je ratifikácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijatie Paktu zdravotného postihnutia Komisiou, rovnako ako antidiskriminačné nariadenie týkajúce sa bezbariérovej komunikácie.

Čo plánujete urobiť pre zlepšenie nezávislého života?

Občianske organizácie sa pri komunikácii s vládou môžu odvolávať na Dohovor OSN, Pakt zdravotného postihnutia a na antidiskriminačné nariadenie. Okrem toho na dosiahnutie tohto cieľa musia byť prístupné aj fondy EÚ.

Čo môžu členovia ENIL (Európska sieť nezávislého života) urobiť na podporu vašich cieľov?

Na jednej strane si myslím, že môžu bojovať za tie práva, ktoré ich krajina už ratifikovala, na druhej strane pokračovať v boji v ich osobných životoch za nezávislosť. Väčšina našich cieľov je spoločných: iba sa ich snažíme dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Môj spôsob predstavuje urobiť čo najviac v oblasti politiky, ako aj prostredníctvom občianskeho záujmu.

Čo by ste poradili ďalších záujemcom s postihnutím zvažujúcim politickú kariéru?

Nemyslím si, že existuje dobrá rada. Dôležité je neustále sa učiť, veriť svojim rozhodnutiam a nikdy nebyť príliš hrdý na priznanie vlastného zlyhania. Možno je to o intuícii: ak človek má byť politikom, bude ním!

 

Zdroj:

http://www.enil.eu/enil/index.php