Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno(názov): národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

 • Úvodník čísla 3/2016

  Týmto číslom vstupujeme do druhého polroka 2016, ktorý je obdobím slovenského predsedníctva Rady EU. Aj NROZP v SR prispeje k jeho naplneniu zorganizovaním - spolu s EDF a s podporou vlády SR – bratislavského zasadnutia predsedníctva EDF a konferencie Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – pretavenie odporúčaní do činov. Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Týmto číslom vstupujeme do druhého polroka 2016, ktorý je obdobím slovenského predsedníctva Rady EU. Aj NROZP v SR prispeje k jeho naplneniu zorganizovaním - spolu s EDF a s podporou vlády SR
  Viac info

  Úvodník

 • Prečo ísť voliť? Čo Vám ponúkajú jednotlivé politické strany? Dozviete sa tu...
  Viac info

  Zo života organizácií

 • Bezplatná preprava v železničnej osobnej doprave, Výročná správa Strediska pre ľudské práva za rok 2013, Aktuálne o zdraví a právach pacientov a ďalšie...
  Viac info

  TÉMY ČÍSLA

 • V tejto pravidelnej rubrike budem čitateľom prinášať stručné informácie o aktuálne pripravovanej legislatíve.
  Viac info

  Aktuálna legislatíva

 • Informácie z diania v EÚ týkajúce sa aj zdravotne postihnutých občanov.
  Viac info

  Ako to funguje v EU a vo svete

 • Je pre deti s postihnutím v školách lepšia integrácia alebo inklúzia? Poznáte svoje lieky? a ďalšie...
  Viac info

  Bude vás zaujímať

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.