Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno(názov): národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

 • Úvodník čísla 1/2016

  Nezadržateľne sa blíži 5. marec, deň parlamentných volieb. Aj náš hlas a hlas našich príbuzných, priateľov a sympatizantov môže ovplyvniť ich výsledok a tým aj spôsob riešenia každodenných i dlhodobých problémov ľudí so zdravotným postihnutím. Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Nezadržateľne sa blíži 5. marec, deň parlamentných volieb. Aj náš hlas a hlas našich príbuzných, priateľov a sympatizantov môže ovplyvniť ich výsledok a tým aj spôsob riešenia každodenných i dlhodobých problémov ľudí so zdravotným postihnutím.
  Viac info

  Úvodník

 • Prečo ísť voliť? Čo Vám ponúkajú jednotlivé politické strany? Dozviete sa tu...
  Viac info

  Čo nám prinesú voľby 2016

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.