Internetový časopis Mosty inklúzie

Ďakujeme za poskytnutie podielu z 2% vašich daní, Váš príspevok nám umožní účinnejšie pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím samostatnejšie a kvalitnejšie žiť obhajovať ich práva, presadzovať pre nich priaznivejšiu legislatívu, informovať ich o ich právach a postupoch ako si ich efektívne uplatňovať.

Naše údaje ako príjemcu podielu z daní:
Obchodné meno(názov): národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30853567
Sídlo: Štúrova 6, 811 02 Bratislava

 • Úvodník čísla 01/2017

  Práve v období leta vrcholí príprava dôležitých legislatívnych predpisov na národnej i európskej úrovni. Ide o zákon o sociálnych službách, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmu. Diskutuje sa o novelizácii zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia... Viac info
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Už sa stalo tradíciou, že rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa hlásime s pravidelným vydávaním nášho časopisu až v polovici roka. Poskytnutý príspevok na jeho vydávanie nám umožní vydať sedem čísiel.
  Viac info

  Úvodník

 • Všetky novinky organizácií, ktoré sú spojené s akýmkoľvek postihnutím...
  Viac info

  Zo života organizácií

 • Bezplatná preprava v železničnej osobnej doprave, Výročná správa Strediska pre ľudské práva za rok 2013, Aktuálne o zdraví a právach pacientov a ďalšie...
  Viac info

  TÉMY ČÍSLA

 • V tejto pravidelnej rubrike budem čitateľom prinášať stručné informácie o aktuálne pripravovanej legislatíve.
  Viac info

  Aktuálna legislatíva

 • Informácie z diania v EÚ týkajúce sa aj zdravotne postihnutých občanov.
  Viac info

  Ako to funguje v EU a vo svete

 • Je pre deti s postihnutím v školách lepšia integrácia alebo inklúzia? Poznáte svoje lieky? a ďalšie...
  Viac info

  Bude vás zaujímať

Tvorcovia projektu

NROZP v SRNárodná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) je občianske združenie tvorené členskými organizáciami zastupujúcimi ľudí s prakticky všetkými druhmi zdravotného postihnutia.