„ OPEL Handycars výrazne prispieva k integrácii osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Teší ma, že sa môžem na tomto projekte zúčastniť“

Antonín Pokorný
manažér projektu OPEL Handycars

Bratislava 9. apríl 2013
Mnohí pacienti užívajú naraz viaceré lieky, ktoré im predpísali rôzni lekári. Každý tretí poistenec neinformuje lekára o užívaných liekoch, pritom 20% z nich sa stretlo so zdravotnými ťažkosťami spojenými s užívaním viacerých druhov liekov.

Od 1. marca 2013 sú vo všetkých krajinách Európskej únie  posilnené práva
cestujúcich so zdravotným postihnutím a to na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie  EC 181/2011.

Chcete urobiť niečo pre trh práce? Neplaťte štátu náhradné plnenie namiesto toho, že zamestnáte zdravotne postihnutého človeka. Profesia.sk vedie aktualizovaný zoznam chránených dielní, ktorým môžete zadať zákazku na náhradné plnenie. Chránené dielne, ktorých služby môžete využiť, nájdete na www.dielne.sk .