V stredu 4. novembra sa na Krajskom stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Bratislave uskutočnil seminár venovaný audio komentáru (AD) pre nevidiacich v TV vysielaní. Program podujatia tvorili predovšetkým vystúpenia zástupcov RTVS, v ktorých prezentovali svoju doterajšiu prácu v oblasti AD s cieľom ďalej tento obsah vylepšovať i vďaka priamej spätnej väzbe členov a pracovníkov ÚNSS. Nechýbali ukážky programov RTVS s AD či diskusia o technickom riešení príjmu AD a vhodných TV prijímačoch.

Diabetes je chronické, potenciálne oslabujúce a často fatálne ochorenie. Toto ochorenie nastáva v dôsledku problémov s produkciou a dodávkou inzulínu v tele.

Predpokladá sa, že na celom svete trpí diabetom takmer 366 miliónov ľudí. Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes trom ľuďom. Pri súčasnom životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom bude rásť. Do roku 2030 bude podľa odhadov až 552 miliónov ľudí s cukrovkou. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že na ochorenia súvisiace s diabetom sa vynaloží 2,5 až 15 percent z celkového ročného rozpočtu pre zdravotníctvo. 

Európska únia nevidiacich (EBU) združuje organizácie nevidiacich a slabozrakých mnohých európskych krajín. Členskou organizáciou EBU je aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Toto členstvo ÚNSS prináša možnosť zapájať sa do aktuálneho diania na európskej úrovni, výmenu skúseností, účasť na medzinárodných projektoch ako aj ďalšie pozitíva.

V spolupráci s erudovanými školiteľmi a zástupcami HR oddelení významných zamestnávateľov realizovala nezisková organizácia EPIC koncom novembra v rámci projektu Simulátor pracovných pohovorov školenie zamerané na prípravu na pracovný pohovor, orientáciu na trhu práce a reálne nastavenie očakávaní.

Školenie bolo určené pre študentov končiacich ročníkov humanitne orientovaných odborov vysokých škôl a čerstvých absolventov, ktorí  majú zdravotné znevýhodnenie. Po absolvovaní školenia dostali účastníci možnosť absolvovať skúšobný pracovný pohovor u jedného z vybraných zamestnávateľov.

Platforma rodičov detí s ŤZP 1. decembra spustila podpisovú kampaň na verejnú podporu potrieb rodín s dieťaťom s viacnásobným postihnutím. Vyzývajú v nej na podporu návrhov zvyšujúcich kvalitu života rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Zapojiť sa možno aj rozoslaním elektronického podpisového hárku. Každý, kto ho vyplní, sa tak zaradí medzi podporovateľov akcie. Kampaň možno podporiť do 31. januára 2016.

Strana 1 z 2