Valné zhromaždene OSN vyhlásilo v roku 1950 10. december za Deň ľudských práv. Každoročne si vtedy pripomíname prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, oslavujeme ľudské práva, ale zároveň poukazujeme na prípady ich porušovania. Desiateho decembra sa takisto udeľuje Nobelova cena za mier v Oslo.

Snem NROZP v SR sa uskutočnil 13. novembra v Bratislave v priestoroch Ligy za duševné zdravie.

Po prerokovaní správy o činnosti a správy revízorov boli schválené menšie úpravy stanov a výkonnému výboru NROZP bolo uložené pripraviť návrh revízie aktuálnych stanov. Nasledovali voľby výkonného výboru a revízorov na štvorročné funkčné obdobie.

Pre nepočujúcich turistov máme výbornú správu! Horská záchranná služba zaviedla aplikáciu do mobilov, ktorá podporuje aj komunikáciu nepočujúcich.

Pohybovo – divadelná tragikomédia s názvom Večný tulák v podaní divadelného súboru nepočujúcich Tiché iskry mala svoju premiéru 17. decembra v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave.