Preventívne prehliadky ...... ako to vlastne je?

Rate this item
(1 Hlasovať)

O tejto téme sme pôvodne nemali zámer v aktuálnom čísle časopisu písať. Osobné skúsenosti však niekedy vyprovokujú k činu.

Na mobilný telefón mi zavolala mladá dáma.  „Stenografickou rýchlosťou“  vychrlila informáciu, že pracuje pre firmu, ktorá robí prieskum o tom, či občania chodia na preventívne prehliadky. Odpovedala som síce pravdivo, ale mohla som si pokojne vymýšľať.. Vzápätí sa však vyliahli v  mojej hlave otázky:


 

  •     aký zmysel má takýto prieskum?
  •     koľko stojí ?
  •     kto si  prieskum objednal?
  •     z akých peňazí ho zaplatí ?
  •     na čo budú výsledky prieskumu ďalej slúžiť?

Zaujímavá zhoda okolností v čase, keď sa pravidelne vo svojom okolí dozvedám o OBSAHU preventívnych prehliadok, ktoré moji známi absolvovali: vyšetrenie tlaku a odber krvi a DOSŤ.
     Rozsah preventívnych prehliadok stanovuje zákon, znamená to, že poistenec má právo na preventívnu prehliadku v rozsahu aký je v ňom uvedený.
Preto v tomto čísle prinášame informáciu zo stránky Všeobecnej zdravotnej poisťovne a vyzývame Vás. Nebojte sa domáhať toho, čo Vám umožňuje zákon. A na preventívne prehliadky choďte. Prehliadkou „stratený“ čas je určite lacnejší ako doplatky na lieky, ktoré vás možno v budúcnosti čakajú.
 Z www. stránky Všeobecnej zdravotnej poisťovne.....


Význam preventívnej prehliadky spočíva práve v  tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré by nás vyhnali k lekárovi. Dodržiavanie pravidelnosti preventívnych prehliadok je preto veľmi dôležité. Zo zákona má každý občan Slovenskej republiky právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára resp. pediatra, stomatológa, gynekológa a urológa.
Zarážajúce je, že iba 25% dospelej populácie v Slovenskej republike absolvuje počas roka preventívnu prehliadku. Dôvodom takejto nízkej návštevnosti je najčastejšie zaneprázdnenosť a nižšie povedomie o prevencii rizikových faktorov a hlavne pocit, že pokiaľ nemám bolesti tak som zdravý.
Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých
Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým poistenec alebo jeho zákonný zástupca uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov 1 x za dva roky, alebo 1 x ročne pokiaľ je evidovaný darca krvi alebo zdravotne postihnutý.
Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.


Preventívna prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus a pod.). Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby. V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia (moč chemicky, močový sediment, glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov), vyšetrenie cholesterolu, triacylglycerolov a hladiny cukru v krvi. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici.
Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách, dokonca ešte v pred rakovinových stupňoch ochorenia. Takéto štádium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.
Podrobným vyšetrením a zhodnotením vybraných parametrov (metabolizmus tukov a cukrov v krvi a orientačné vyšetrenie moču) sa dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení. Akékoľvek podozrenie na vyššie riziko je dôvodom ďalšej diagnostiky a následnej liečby. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je aj poradenstvo o zdravom spôsobe života. Dozviete sa ako predchádzať vzniku ochorení, ktoré vás môžu ohrozovať a ako si máte chrániť svoje zdravie. Spolu s lekárom nájdete možné príčiny chorôb a určíte spôsob ako ich odstrániť.
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa


Na jej stránke nájdete informácie aj o ďalších preventívnych prehliadkach:
Preventívna prehliadka detí u všeobecného lekára pre deti a dorast
Preventívna prehliadka u gynekológa
Preventívna prehliadka u urológa
Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)
Ostatné preventívne prehliadky


Napíšte nám vaše skúsenosti, zaujímajú nás a možno nielen nás.
Autorka: Anna Reháková