Významný krok na záver roku 2015

Rate this item
(0 hlasov)

Druhého decembra Národná rada Slovenskej republiky zvolila za komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanu Stavrovskú, advokátku, ktorá sa dlhodobo venuje obhajobe práv osôb so zdravotným postihnutím. Na voľbe sa zúčastnilo 132 poslancov, za jej zvolenie hlasovalo 72 poslancov, proti 24, zdržalo sa 34 a dva hlasy boli neplatné. Týmto dňom sa začína na Slovensku nová etapa histórie obhajoby práv osôb so zdravotným postihnutím, kedy majú ľudia so zdravotným postihnutím po prvý raz v histórii k dispozícii konkrétnu osobu a úrad na obhajobu svojich práv s pôsobnosťou a kompetenciami vymedzenými zákonom č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. S pôsobnosťou a kompetenciami komisárky sa musíme dôkladne oboznámiť, aby sme ich dokázali efektívne využívať a aby sme zároveň neočakávali viac ako umožňuje zákon. Prvej komisárke blahoželáme k prejavenej dôvere a želáme veľa síl pri plnení náročných úloh.

Koniec roka priniesol aj dve významné udalosti na úrovni Európskej únie, o ktorých sa podrobnejšie dočítate v tomto čísle. Druhého decembra bol zverejnený dlho očakávaný návrh smernice o prístupnosti (accessibility act) a k nemu otvorená verejná konzultácia. Tesne pred Vianocami bola otvorená ďalšia verejná konzultácia venovaná hodnoteniu stavu implementácie Európskej stratégie zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020. Do verejných konzultácií sa môžu zapojiť občania EU i národné a medzinárodné inštitúcie. NROZP sa do nich zapojí ako členská organizácia Európskeho fóra zdravotného postihnutia.

Do budúceho roku pokračuje aj proces hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, do ktorého sme sa zapojili alternatívnou správou. Teraz je čas na odpovede vlády SR, ktoré jej v súvislosti s hodnotením adresoval Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. K týmto otázkam a odpovediam vlády sa vyjadrí aj NROZP. V apríli sa dozvieme, čo odporúča Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na zlepšenie implementácie dohovoru na Slovensku. Tieto odporúčania by mali výrazne ovplyvniť aj práve prebiehajúci proces hodnotenia plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a jeho aktualizáciu, ktorú by mala vláda schváliť na jeseň 2016.

Na to, ako bude pokračovať riešenie každodenných i dlhodobých problémov ľudí so zdravotným postihnutím, budú mať vplyv parlamentné voľby a v nich náš hlas v marci 2016. Ľudia so zdravotným postihnutím, ich príbuzní, priatelia a sympatizanti predstavujú významnú volebnú silu. Preto sme sa obrátili na politické strany s ponukou, aby nás na stránkach tohto časopisu oboznámili so svojimi zámermi súvisiacimi s riešením našich problémov, ktorú zverejňujeme aj v tomto časopise. Veríme, že politické strany našu ponuku využijú a my vás budeme môcť o ich zámeroch informovať v ďalšom čísle, ktorého vydanie plánujeme na začiatok februára.

Ako je už tradíciou, nový ročník tohto časopisu začíname v očakávaní či a kedy bude podporený projekt na jeho vydávanie. Predpokladáme, že s pravidelným vydávaním budeme môcť pokračovať od júna. Budeme sa však usilovať dovtedy vydať ešte aspoň dve čísla, z ktorých jedno má byť už zmienené číslo venované voľbám.

Vážení čitatelia a prispievatelia, ste dôležitými spolutvorcami nášho časopisu a za to vám chceme vysloviť naše úprimné poďakovanie a vyjadriť presvedčenie, že naša spolupráca bude ešte úspešnejšie pokračovať aj v nastávajúcom roku 2016.

 

Redakcia