Dňa 2. decembra sa konalo pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Dňa 9. decembra sa uskutočnilo 25. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením Márie Kolíkovej, štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá zastupovala ministerku Luciu Žitňanskú počas zahraničnej cesty.

Radi by sme svojou spätnou väzbou vyjadrili názor k príspevku Posunková reč alebo posunkový jazyk od autorky Ingrid Tomešovej zverejnený v Mostoch inklúzie č. 5/2016. V prvom rade je potrebné spomenúť, že nám nebolo celkom dobre zrejmé, čo vlastne autorka chcela svojím príspevkom docieliť. V tomto smere by sme sa venovali iba pojmom posunková reč a posunkový jazyk, ktoré nás reflektujú.

V posledných dňoch tohto roku oslovila europoslankyňa Jana Žitňanská prostredníctvom svojej asistentky Anny Šmehilovej naše organizácie s nasledujúcou výzvou:

„Milí priatelia, reprezentanti organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím,

dovoľujem si Vás v mene pani europoslankyne Janky Žitňanskej osloviť s prosbou o spoluprácu na príprave brožúrky, ktorá bude obsahovať správne termíny, ktoré by sa mali používať, ale aj tie nesprávne, ktoré sa v médiách či vo verejnom živote používajú a súvisia s ľuďmi s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia.