Ľudské práva – pojem, s ktorým sa môžeme v súčasnosti stretnúť takmer každý deň. Píše sa o nich, hovorí sa o nich, takmer žiadna stratégia sa bez ich zdôraznenia nezaobíde, každý ich chce chrániť, ale len málokto vie, čo si pod nimi má predstaviť, čo do nich zahrnúť, kedy je oprávnené na ne odkazovať.

Špeciálne upravený model Opel Movano Combi je prvým úžitkovým vozidlom na Slovensku, ktoré výrazne posúva hranice možností hendikepovaných vodičov. Vďaka sérii úprav podlahy vozidla, jeho riadenia, ovládania zadných dverí ako aj montáži automatickej zdvíhacej plošiny ho môžu osoby s postihnutím šoférovať aj bez toho, aby si museli presadať z invalidného vozíka za volant auta.

Dnes by sme už len ťažko hľadali ľudí, ktorí sa nestretli so širokou ponukou poisťovní a hlavne zacielenou na rôzne skupiny občanov. Vzhľadom na silný konkurenčný boj v tomto segmente je bežné, že špeciálne školení finanční agenti neváhajú vyhľadávať nových klientov aj telefonicky. Pri výbere poistky však treba postupovať na základe čo najviac informácií predovšetkým premyslene a s určitou kalkuláciou, pričom treba nastaviť poistnú ochranu podľa svojich potrieb i možností. Popri poistení bytu, domu, auta, rôznych zbierok a zvieracích miláčikov, treba myslieť aj na seba, teda na životné poistenie. Aby sme mohli svoje sny premieňať na skutočnosť, aby v prípade nepredvídaných udalostí sme mali zabezpečenú ochranu a pomoc. V záujme priblíženia špeciálnych ponúk pre občanov so zdravotným znevýhodnením a seniorov, oslovili sme viacero poisťovní s týmito otázkami:

Na pôde Inštitútu pre výskum práce a rodiny sme v týchto dňoch pripravili vôbec prvú štúdiu, ktorá sa venuje možnostiam uplatňovania občianskych a politických práv osôb so zdravotným postihnutím v SR. Hoci osoby so zdravotným postihnutím nie sú v nijakom prípade diskriminované ako nositelia občianskych a politických práv, môžu  čeliť určitým prekážkam v  uplatňovaní týchto práv – predovšetkým v zmysle vyskytujúcich sa obmedzení v praxi a nedostatku informovanosti príslušných orgánov o potrebe primeraných úprav. Primerané úpravy môžu byť napr. potrebné na zabezpečenie prístupnosti hlasovania vo voľbách i zabezpečenie prístupnosti ostatných politických a občianskych aktivít.