Terapia pomocou zvierat

Animoterapia pochádza z anglického výrazu animal – zviera, podľa iných názorov z latinského anima – duša. Ide o liečenie pomocou zvierat. Animoterapia využíva blahodarne pôsobenie zvierat na emocionálne aj fyzické zdravie človeka.

Ľudia už odpradávna využívali liečivú symbiózu rôznym spôsobom. V starovekých civilizáciách sa vyskytuje mnoho dôkazov uctievania až zbožňovania psov a mačiek.

Aj keď niektoré metódy sú pre animoterapiu spoločné, živočíšne druhy zvierat ovplyvňujú výber metód a škálu možnosti pomoci. V určitom zmysle možno do animoterapie zapojiť väčšinu zvierat, medzi najznámejšie typy animoterapie patrí:

  • Hipoterapia - terapia s použitím koní
  • Canisterapia - terapia s použitím psov
  • Felinoterapia -terapia s použitím mačiek
  • Delfinoterapia – terapia s použitím delfínov

Ako animoterapia lieči?

Vedci zatiaľ presne nevedia, akým spôsobom kontakt so zvieraťom ovplyvňuje ľudský organizmus. Domnievajú sa, že citový vzťah k zvieraťu pomáha uvoľňovať interferón, ktorý posilňuje imunitný systém, a endorfíny, nazývané aj hormóny šťastia, pretože sa uvoľňujú do mozgu a spôsobujú dobrú náladu a pocity šťastia. Liečivé pôsobenie zvieraťa do značnej miery súvisí s empatiou, nepodmieneným rešpektom a láskou, ktorú sú zvieratá schopné prejaviť. Uspokojenie týchto potrieb, v kombinácii s dotykom živej bytosti pomáha uviesť pacienta do lepšieho duševného stavu. Isté však je, že animoterapia:

-          rozvíja hrubú a jemnú motoriku

-          podnecuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu

-          rozvíja orientáciu v priestore a čase

-          pomáha pri nácviku koncentrácie a pamäti

-          rozvíja sociálne cítenie a poznávanie

-          podnecuje k hre a pohybu

-          prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii

Možno vyčleniť dve základné kategórie terapeutických zvierat:

  1. Asistenčné zvieratá – sú individuálne vycvičené na vykonávanie príkazov, alebo na prácu pre nejakú osobu so špecifickým problémom. Ide napríklad o vodiacich psov
  2. Terapeutické zvieratá – sú integrálnou súčasťou liečebného procesu pre jednotlivca, alebo skupinu jednotlivcov s rovnakým problémom.

Animoterapia v zahraničí, najmä v USA, tvorí rovnocennú súčasť psychoterapie. Okrem psov a mačiek sa využívajú hlavne ošípané, kravy, kone a sliepky.

Zdroj:

http://www.animoterapie.cz/index.html

http://sk.wikipedia.org/wiki/Animoterapia

 

More in this category: Pes - súčasť terapie »