Hoci úspech každý človek poníma svojím vlastným spôsobom, možno povedať, že väčšinou sa spája s dosiahnutím nejakého cieľa. Vnútorné prežívanie úspechu sa navyše zintenzívňuje, keď splnenie náročnej úlohy či dosiahnutie istého cieľa sprevádzajú pocity spokojnosti a naplnenia. Nemenej dôležité je aj uznanie zo strany spoločnosti, čím sa úspech prestáva týkať výlučne len samotného úspešného človeka a stáva sa súčasťou určitej „kolektívnej hrdosti“ (napr. dobré výkony našich športovcov).

Novinkou tohto obdobia sú nové pravidlá k bezplatnému používaniu diaľníc a rýchlostných ciest osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a menia sa aj podmienky oslobodenia od poplatku. Do účinnosti zákona platilo, že nemuseli kupovať diaľničnú známku tie osoby, ktoré boli poberateľmi príspevku na benzín (oficiálny názov: peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla). Od účinnosti zákona o oslobodenie od poplatku môže žiadať každý držiteľ parkovacieho preukazu, nezávisle na tom, či príspevok na benzín poberá alebo nie.