Dňa 29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do Národnej rady slovenskej republiky. Kandiduje 25 politických strán, ktorých kandidáti sa uchádzajú o 150 poslaneckých miest.

Informácie o voľbách, informácie pre voličov, vrátane voličov so zdravotným postihnutím a, volebné zoznamy kandidátov a vyžrebované čísla politických stránsú zverejnenév prístupných pdf súboroch na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. Zložitejšie je to s volebný mi programami.

Plnenie Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 (ďalej len „Národný program“) schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 z 15. januára 2014 je v súlade s týmto uznesením vyhodnocované každé dva roky.