Aj tento rok si Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia pripomenula Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím.

Už tradične sa v budove Európskej Charlemagne 28. a 29. novembra 2019 stretlo množstvo Európanov so zdravotným postihnutím, no aj ľudí bez postihnutia, ktorí sú rodičmi, priateľmi partnermi či pracovníkmi organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím i pre nich.

Ako každý rok, aj tento rok sa v rámci konferencie pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím v belgickom Bruseli uskutočnilo odovzdávane cien súťaže Access City Award (Cena Prístupné mesto) 2020.