„Neviete náhodou, kde sa v zime podejú kačice z jazera v Central parku?“ – pýta sa mladý Holden newyorského taxikára. Už som nejaký čas doma a čítam Salingerovo výborné dielo Kto chytá v žite a hreje ma pri srdci, keď sa v ňom spomínajú miesta, okolo ktorých som len nedávno prechádzala.

Víta ma tradičným vrúcnym objatím. Musím byť hneď v strehu, lebo jej vtipnej poznámke neunikne nik a nič.

Soňa Zelisková býva v dubnickej bytovke priamo pod dielňou plnou keramiky, ktorú tak miluje, no predovšetkým ju už dlhé roky vyrába. Nájdete tu snáď všetko od hrnčekov, krčiažkov, misiek až po vázičky či keramické srdiečka, ktoré rada rozdáva. Samozrejme, zo srdca.

Brodíme sa už viac ako hodinu v hlbokom snehu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to v najbližších minútach malo zásadne zmeniť. „Toto je zamrznutá cesta do pekla,“ prederie sa zo stuhnutých úst môjho kamaráta Michala, keď sa s povzdychom oprie o svoju bielu slepeckú palicu, aby si na chvíľu odpočinul.

Medzi obyvateľmi Českej republiky vo veku 15 a viac rokov, ktorí žili v domácnostiach, bolo podľa výberového zisťovania Českého štatistického úradu v roku 2018 zhruba trinásť percent osôb so zdravotným postihnutím.

Spolu to bolo 1152-tisíc osôb, ktoré boli pre zdravotné ťažkosti dlhodobo obmedzovaní pri vykonávaní bežných činností.

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development). Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.