Dňa 13. novembra sa pod vedením štátneho tajomníka Branislava Ondruša uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Pripravili sme pre vás trojicu článkov, ktoré informujú o faktoch a možnostiach týkajúcich sa aj zdravotne postihnutých osôb v Európskej únii.

Viete ako sa EÚ venuje rozvojovej spolupráci?

EÚ ombudsman (verejný ochranca práv) je veľmi dôležitý pre nás a pre ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím v  Európskej únii.

Zmluva o fungovaní EÚ- článok 228, popisuje inštitút ombudsmana EÚ a všetky podrobnosti o práci ombudsmana nájdete na jeho webovom sídle.

Aby ste našli kontaktné údaje členov európskeho parlamentu, môžete použiť nástroj na vyhľadávanie na stránkach Európskeho parlamentu. Každý poslanec má webovú stránku, na ktorej si môžete nájsť jeho e-mail, telefónne čísla a spojenia na sociálnych sieťach.