Národná rada SR schválila 18. októbra 2019 menšiu novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Predkladateľkou bola poslankyňa Národnej rady SR Soňa Gaborčáková.

Novela nadobudne účinnosť 1. júla 2020.

Ak poberateľ dôchodku zistí, že mu nejaká doba poistenia nebola pri výpočte dôchodku zhodnotená, môže o zhodnotenie tejto doby požiadať dodatočne neformálnou žiadosťou (listom).

Žiadosť musí obsahovať rodné číslo, pod ktorým sa dôchodok vypláca a musí byť vlastnoručne podpísaná.

V septembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 202 996 osôb, za ktoré štát platí poistné na dôchodkové poistenie.

Najviac bolo osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a invalidné dieťa do 18 rokov (150 866), poberateľov opatrovateľského príspevku (24 306) a osôb, za ktoré platí poistné štát v období poskytovania materského (26 502).

Národná rada SR schválila 28. októbra 2019 zákon o občianskych preukazoch. Zákon vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 395/2019 Z.z. a nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.