Spájať, nie rozdeľovať

Rate this item
(0 hlasov)

Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie zverejnila 13. decembra 2021 verejnú výzvu, cieľom ktorej je podporiť očkovanie ako najúčinnejší nástroj v boji proti pandémii Covid-19. Autori výzvy si plne uvedomujú závažnosť súčasnej celospoločenskej situácie a chcú touto aktivitou podporiť zdravotníckych pracovníkov a odborníkov, motivovať jednotlivcov i širokú verejnosť k zodpovednému racionálnemu prístupu a prispieť tak ku skorému vyriešeniu nepriaznivej pandemickej situácie. Výzvu môžu podporiť fyzické osoby i právnické subjekty podpísaním on-line formulára na stránke mojapeticia.sk do 31. Januára 2022.

(red.)