Od roku 2008 patrí posledný februárový deň 300 miliónom ľudí na celom svete, ktorí trpia jednou z tzv. zriedkavých chorôb. Ich počet sa odhaduje na šesť až osemtisíc a až osemdesiatim percentám sa pripisuje genetický pôvod. Každý druhý pacient je dieťa, 35 % z nich sa nedožije jedného a 30 % piateho roku života. Väčšina zriedkavých chorôb je nediagnostikovaná, neliečená a, žiaľ, i nevyliečiteľná. Výskum a vyhliadky pacientov komplikujú najmä ich roztrúsenosť po celom svete, ťažkosti sústrediť potrebný počet ľudí s jednou diagnózou, obmedzená či neexistujúca medicínska literatúra k jednotlivým diagnózam a zlyhania v kooperácii.

Svoje hodnotenie nového študijného programu dokážem popísať niekoľkými výrazmi: jedinečný, výnimočný, originálny, dokonalý. Originalita nespočíva len v tom, že je na Slovensku prvýkrát, ale jedinečný, výnimočný a dokonalý je aj svojou prípravou pre študentov. Takéto skvelé vlastnosti však majú aj sami vyučujúci. Myslím, že výučba bola i je pre obe strany náročná. Napriek nepriaznivej situácii v školstve na celom svete, študijný program dosiahol najvyššiu očakávanú kvalitu a prekonal všetky moje očakávania.“

Zuzana, študentka 2. ročníka slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich

Návrh zamerať sa v budúcoročnej výzve na skupiny filmových divákov, ktorým zdravotný stav buď vôbec neumožňuje prísť do kina, alebo výrazne limituje ich umelecký zážitok, predostreli výkonná riaditeľka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet Eva Križková a výkonná riaditeľka Asociácie nezávislých producentov Alexandra Strelková a naprieč vedením Audiovizuálneho fondu (AF) sa stretli s nadšením a prijatím. Žiadosti o podporu vo výške 1500 € na úpravu slovenských audiovizuálnych diel pre ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím a maximálne 40 000 € na debarierizáciu priestorov kina môžu oprávnené subjekty predkladať od 17. januára 2022.