Vedeli ste, že približne každé dvadsiate dieťa na Slovensku je zdravotne znevýhodnené? Dokážete si predstaviť, akým spôsobom to ovplyvní fungovanie rodiny? Máte informácie o tom, akú pomoc im poskytuje štát, spoločnosť či najbližšie komunity? Ako a kde sa deti so zdravotným znevýhodnením (ZZ) vzdelávajú a ako trávia svoj voľný čas? Čo ich teší a po čom túžia? Odpovede vám ponúkne Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Od 20. decembra do konca februára sa totiž rozbehla osvetová kampaň s mottom #VidimToPodstatne, ktorej cieľom je upozorniť verejnosť na prítomnosť rodín detí so ZZ a na potrebu odbúravať spoločenské bariéry. Viac nám prezradila Jana Lowinski, zakladateľka združenia a koordinátorka kampane.