numerológovia síce nie sme, ale tie dvojky nás predsa len akosi opantali. Naša dvojčlenná redakcia vyvinula dvojnásobné úsilie a na rozlúčku vám pripravila dvojčíslo. Vysvetlíme vám v ňom dva dôležité pojmy, ktorými sú náhradná rodinná starostlivosť a pestúnska starostlivosť, pretože aj keď máte nejaké zdravotné postihnutie, môžete po splnení zákonných podmienok a absolvovaní prípravy do svojho života prijať dieťa a poskytnúť mu bezpečný domov.