Včasnú intervenciu môže potenciálne potrebovať každá rodina – dieťa so zdravotným postihnutím sa môže narodiť komukoľvek. Šok, smútok, pocit bezradnosti a obavy či neistotu z budúcnosti nemusí nikto prežívať sám, fázu obviňovania, narušenia vzťahov v rodine či sociálnej izolácie možno výrazne zmierniť, ak je pomocná ruka podaná včas. Predohrou tejto pomoci môže byť napr. aj animovaný film o včasnej intervencii, ktorý zhŕňa základné princípy služieb, poskytovaných rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím alebo s deťmi v riziku zaostávania vo vývine. V spolupráci s partnermi z Belgicka, Holandska, Maďarska, Poľska, Bulharska a Rumunska vznikla jeho šesťjazyčná verzia, celá výroba (od prvotnej idey až po dabing do všetkých jazykov) sa realizovala v našich končinách, pod hlavičkou Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie na Slovensku. Video vzniklo v rámci medzinárodného projektu AGORA, s podporou Nadácie Velux a Nadácie SLSP.

Spoločnosť Mastercard predstavila nový štandard platobných kariet Touch Card, s povrchovou úpravou vhodnou najmä pre ľudí s úplnou alebo čiastočnou stratou zraku.