V stredu 24. novembra 2021 schválila NR SR novelu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch (PP) na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). V čase písania tohto článku nebola novela zákona ešte podpísaná prezidentkou a zverejnená v zbierke zákonov. Všetky uvedené zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.