Šesť bodov, zoradených po troch v dvoch stĺpcoch. Ich kombináciou (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické či chemické symboly aj noty. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi, ako aj medzi riadkami je pevne daná tak, aby sa základná bunka, tzv. šesťbod, dal obsiahnuť bruškom jedného prsta. Skutočná abeceda, rozmerom aj obsahom, písmo, ktoré je plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť a vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akoukoľvek inou sústavou písmen. Braillovo písmo, ktoré sa na celom svete používa už viac než 200 rokov.