Neziskovka prišla o značku spoľahlivosti

Rate this item
(0 hlasov)

Česká Rada pro hodnocení spolehlivosti, ktorá je pod záštitou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, sa rozhodla odňať neziskovej organizácii Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

Organizácia podľa Rady prestala napĺňať pravidlá transparentnosti spojené s udelením značky.

Značkuspoľahlivostiudeľujú od roku 2014 a doteraz ju získalo viacako 30 organizácií, ktoré o ňusamotné požiadali a pri prísnom hodnotení splnili stanovené podmienky.

Značka potvrdzuje predovšetkým zdravé fungovanie organizácie a transparentné nakladanie s financiami od darcov.

„Oceňujeme prácuorganizácie Helppes i pomoc, ktorej sa od nej dostalo a dostávarade ľudí s postihnutím. Napriek tomu sme museli pristúpiť k odňatiu značky spoľahlivosti, pretože organizácia prestala napĺňať požiadavky kladené na transparentné financovanie. Konkrétneorganizácia nesplnila požiadavku Rady pro hodnocení spolehlivosti, aby za rok 2018 zverejnilapodrobnejší rozpis nákladov. Neie je tak jasné, ako organizácia využila viac než 14 miliónov venovaných na služby z 23 miliónov korún z celkových nákladov,“ cituje Helpnet.cz komentár k rozhodnutiu predsedkyneRady pro hodnocení spolehlivostiMiroslavy Nebuželskej.

Ak sa obecne prospešná spoločnosť Helppes rozhodne získať značku spoľahlivostinazad, má možnosť o ňuo dva roky opäť požiadať.

(red)