Celé sa to začalo v roku 2000 na festivale Roskilde v Dánsku. Tamojšia mimovládna organizácia Foreningen Stop Volden (Zastavme násilie) pozvala 75 (ne)všedných ľudí, ktorí počas štyroch dní postupne pootvárali svoje trináste komnaty.

Napriek počiatočným obavám zožal nápad mimoriadny úspech a rýchlosťou blesku prenikol na všetky svetové strany.

Česká Rada pro hodnocení spolehlivosti, ktorá je pod záštitou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, sa rozhodla odňať neziskovej organizácii Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

V Levoči otvárajú najnovšou výstavou veľmi aktuálne a pomerne citlivé témy.Od 18. septembra do 30. októbra sa pod názvom Život zo skúmavky pokúsia o reflexiu problematiky umelého oplodnenia, významu pohlavného rozmnožovania ako dôležitého faktora pre udržanie biodiverzity v prírode, výchovy k rodičovstvu či rizík spojených s potratmi.