Priznávanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), preukazu občana s ŤZP a parkovacieho preukazu upravuje Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Dňa 27. júna 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – novelu školského zákona.

Hneď na začiatku je potrebné zdôrazniť, že nižšie popisované zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania, nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2021 a teda budú aktuálne pre školský rok začínajúci septembrom 2021.

Ak dôchodca poberá dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty a cestuje na dlhší čas na liečenie, k rodine, prípadne bude na dlhší čas hospitalizovaný v nemocnici, môže požiadať poštu o tzv. doposielanie dôchodku.

Od 16. októbra 2019 sa na informácie o dôchodkoch v rámci Slovenskej republiky záujemcovia o informácie dovolajú jednoduchšie. Sociálna poisťovňa rozšírila bezplatnú možnosť telefonovania o jednu telefonickú linku, čo sa premietne aj do zmeny volieb.