V Mostoch inklúzie 3/2019 a 4/2019 sme zverejnili analýzu EDF smernice (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. V tomto článku chceme ukázať na príklade bankomatov ako zložitá môže byť aplikácia tejto užitočnej smernice.

V súčasnosti sú inštalované tri druhy bankomatov z hľadiska ich prístupnosti: