toto číslo nášho časopisu je posledným regulárnym číslom v roku 2020. V najbližších dňoch však dostanete ešte dve monotematické čísla s nadčasovou tematikou.

Prvé z nich s názvom Vaše práva v Európskej únii je venované európskej legislatíve súvisiacej s právami osôb so zdravotným postihnutím a jej efektívnemu uplatňovaniu.