V tomto článku sa budeme venovať výhradne postupu pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Priznávanie invalidného dôchodku upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2019 maximálne vo výške 200 eur. Suma vianočného príspevku sa oproti minulému roku zvyšuje na dvojnásobok.

Sociálna poisťovňa od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektronickou identifikačnou kartou (eID).

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci štátu nie sú poistení na nemocenské poistenie, ani na poistenie v nezamestnanosti, a preto nemajú nárok na nemocenské dávky, ani na dávku v nezamestnanosti.

Poistenci si vďaka rezervačnému systému môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu, ak chcú vybaviť nasledujúce záležitosti: