verím, že september vo vás oživil spomienky na všetky voliteľné prednášky, semináre a cviká, ktoré v indexe podpisoval prof. Život Sám. Ak by ste sa do študentských čias chceli vrátiť, ponúkame niekoľko sofistikovaných výhovoriek, a keby niekoho z vás svedomie hrýzlo až strach, aj ospravedlnenku s pečiatkou NROZP v SR.