Keď nejdú ľudia za kultúrou a umením, musí kultúra a umenie za ľuďmi. Viaceré koncerty, predstavenia, dokonca i výstavy sa od marca – apríla postupne popresúvali do on-line prostredia a treba povedať, že mnohé sa tam veľmi úspešne etablovali. Aj Divadlo Zrakáč si našlo spôsob, ako využiť svoj tvorivý potenciál a priviedlo na svet Zracast.

Pre pandémiu sa konferencia o technológiách pre ľudí so špecifickými potrebami INSPO nemohla po prvý raz uskutočniť v Kongresovom centre Praha.

Ľudia s niektorou formou hendikepu majú vo všeobecnosti sťažené podmienky, ako si nájsť partnera. Český portál Tvojelaska.cz umožňuje zoznámiť sa takýmto ľuďom.