Nedostatočná prístupnosť webových sídiel a informačných systémov vysokých škôl je dlhoročnou prekážkou pre študentov so zdravotným postihnutím. Na weboch sú rozvrhy, registrácie na skúšky a zápočty a ich výsledky, študijná literatúra, priestor na komunikáciu medzi študentmi a vyučujúcimi a tak ďalej.

Národný projekt e-parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bol schválený a už ho realizuje Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) a ZMOS.