Letisko Gatwick v Spojenom kráľovstve neďaleko Londýna získalo ocenenie Prístupné letisko 2019 (Accessible Airport Award 2019). Ceremónia, na ktorej bolo ocenenie odovzdané, sa uskutočnila na Cypre počas výročného kongresu Medzinárodnej rady letísk Európa (Airports Council International Europe- ACI Europe).

V Českej republike zostavili príručku o asistencii ľuďom s postihnutím v prípade katastrof. Publikáciu vydalo Ministerstvo vnútra ČR. Sústredí sa na spoluprácu s ľuďmi so zrakovým, sluchovým, psychickým či telesným postihnutím. Jej cieľom je zlepšiť krízovú pripravenosť a spoluprácu hasičov, policajtov, zdravotníckych záchranárov a ďalších s ľudmi so zdravotným postihnutím pri riešení mimoriadnych udalostí.

Na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC) pripravil publikáciu Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2019) doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. Z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

Európska komisia vyhlásila už 10. ročník súťaže Prístupné mesto (Access City Award 2020), ktorej uzávierka je 11. septembra 2019.

Ako vyzerá prístup k vymáhaniu práv osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii?
Ako je možné zachytiť, ako vyzerá spravodlivosť na jednom obrázku, nehovoriac o prístupe k nemu? Túto otázku vám rozširujeme v rámci výzvy na vašu kreativitu pre tohtoročnú fotografickú súťaž EDF „Uplatňujte svoje práva“.