Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú živnostníci v rámci telefonického poradenstva alebo osobných návštev pobočiek.

Dňa 10. júla 2018 sa uskutočnilo na Ministerstve vnútra SR stretnutie ministerky spravodlivosti a predsedníčky Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie  Denisy Sakovej (ďalej len „ministerka“), splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (ďalej len splnomocnenec“) a predstaviteľov MNO, členov komory MNO Rady vlády pre MNO (ďalej len „rada“) avizované na zasadnutí rady 20. júna 2018.

Európske fórum zdravotného postihnutia (ďalej len „EDF“) sa zúčastňuje na úrovni EÚ implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj z hľadiska potrieb a práv osôb so zdravotným postihnutím. Preto vydalo svoje stanovisko k možnostiam a podmienkam implementácie článku 11, ktorý je mimoriadne dôležitý pre kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím.