Super User

Super User

V bratislavskom Starom Meste na Vajanského nábrežípribudla nová atrakcia. Je ňou bronzový model Bratislavy, ktorý zobrazuje mesto a jeho bezprostredné okolie tak, ako vyzeralo v čase vlády Márie Terézie v 18. storočí.

streda, 04. december 2019, 08:14

Môže byť slepecká palica aj strieborná?

Celosvetovo a aj na Slovensku je všeobecne uznávaná za slepeckú palicu len palica bielej farby. Slepecká palica môže byť vybavená aj farebnými pásmi upozorňujúcimi na iné ako len zrakové postihnutie a odrazovými pásmi zvyšujúcimi jej viditeľnosť v noci.

V dňoch 18. a 19. októbra 2019 sa v Novej Cvernovke v Bratislave  uskutočnila konferencia Orbis Civitates. Otvorená bola pre približne 150 účastníkov – zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska, občianskych iniciatív a významných hostí. Medzi nimi bola aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a ministerka vnútra Denisa Saková.

streda, 04. december 2019, 08:11

Čo chceme od Európskeho parlamentu?

Ako určite viete, deviate legislatívne obdobie Európskeho parlamentu začína s veľkým počtom nových poslancov. Preto je dôležité, aby boli poslanci Európskeho parlamentu informovaní o prioritách európskeho hnutia zdravotného postihnutia od samotného začiatku vykonávania svojej funkcie.

streda, 04. december 2019, 08:08

Valorizácia dôchodkov v roku 2020

Od 1. januára 2020 sa dôchodkové dávky zvýšia o 2,9 percenta mesačnej sumy dôchodku. Najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku, ktorá je určená ako dve percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019.

streda, 04. december 2019, 08:08

Úprava dôchodkového veku

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení dňa 1. Januára 2004 prešla úprava dôchodkového veku rozsiahlymi zmenami, menil sa i spôsob jeho určenia.

Poskytovanie sociálnych služieb upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Ak členský štát neuplatňuje právo EÚ správne alebo ho porušuje, nazýva sa to infringement práva EÚ.

streda, 04. december 2019, 08:04

Viete,čo sú to európske normy?

Normy (Standards) sú dobrovoľné technické dokumenty, ktorých hlavným cieľom je zabezpečiť spoločný prístup ku všetkým druhom vecí: elektrické zástrčky, výťahy, nabíjačky mobilných telefónov atď.

streda, 04. december 2019, 08:03

Poznáte právne nástroje EÚ?

Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská sú hlavné právne nástroje, ktoré používa EÚ na svoje riadenie. Ako sa navzájom líšia?

Strana 1 z 166