Super User

Super User

Európska komisia 20. júna vyhlásila 8. ročník súťaže o cenu Prístupné mesto 2018 (Access City Award 2018). Cieľom je urobiť európske mestá prístupnejšími pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre starších ľudí.

Keď sa v dobrej veci hoci aj na deň spojí partia odhodlaných ľudí, výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Projekt Misia jednoduchú, no v svojej podstate geniálnu myšlienku na Slovensku posúva k dokonalosti. Raz do roka sa vďaka nej skupina známych i menej známych osobností stáva špeciálnou kuriérskou jednotkou.

štvrtok, 27. júl 2017, 12:54

Non-Handicap 2017

V dňoch 5. až 7. októbra 2017 sa na výstavisku Incheba v Bratislave uskutoční 15. ročník výstavy Non-Handicap 2017. Sprievodnou akciou bude konferencia „Prax a perspektívy implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti prístupnosti“.

RTVS v uplynulých dňoch spustila unikátnu službu pre všetkých sluchovo postihnutých spoluobčanov. Na stránke Dokoran.rtvs.sk nájdu archív s televíznymi dielami špeciálne upravenými práve pre potreby sluchovo postihnutých.

Český sociálny podnik Transkript online ponúka službu prepis audiozáznamu do textovej podoby. Robia ho nevidiaci odborníci, ktorí sa dokážu maximálne sústrediť na hovorené slovo – sú zárukou dokonalej presnosti i v prípade nižšej zvukovej kvality záznamu. Dosahujú rýchlosť písania až 500 úderov za minútu a dokonale ovládajú gramatiku svojho jazyka.

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF). Zišlo sa na ňom viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia.

Práca a zamestnanie majú na život človeka obrovský vplyv a súvisia so schopnosťou samostatne žiť a rozhodovať sa. Podľa prieskumov Eurostatu je v Európskej únii nezamestnaná viac ako polovica osôb so zdravotným postihnutím.

Európske fórum zdravotného postihnutia v roku 2015 spojilo sily so spoločnosťou Oracle a rozhodli sa podporiť a presadzovať prístupnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií. Každoročne ponúkajú štipendium vo výške 8 000 eur pre vysokoškolského študenta so zdravotným postihnutím v odboroch, ako napríklad výpočtová technika, výpočtové inžinierstvo, user experience a podobne.

Cena Prístupné letisko sa udeľuje každoročne najlepšiemu letisku z hľadiska úrovne prístupnosti, ako aj druhov a kvality poskytovaných asistenčných služieb. Vychádza z rámci Memoranda o porozumení, ktoré minulý rok podpísalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Medzinárodná rada letísk (ACI).

V marci t. r. schválila NR SR novelu zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

V návrhu predloženom ministerstvom vnútra SR do pripomienkového konania navrhovalo ministerstvo vypustiť možnosť podávať sťažnosti priamo na orgáne verejnej správy ústne, pričom záznam o sťažnosti bol povinný vyhotoviť pracovník orgánu, proti ktorému sťažnosť smerovala.

Strana 1 z 143