Verejná ochrankyňa práv už v roku 2014 skúmala počas výjazdov právnikov kancelárie po Slovensku, ako prístupné a bezbariérové sú orgány verejnej správy a samosprávy verejnosti. Po prvých zisteniach z miestnych úradov, súdov, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z rôznych kútov Slovenska vyhodnotila, že slovenské úrady nemajú prispôsobené vstup, klientsku zónu a pracovisko zamestnancov pre ľudí so zdravotným postihnutím. Na základe týchto zistení sa rozhodla v roku 2015 zvoliť ako jednu z prioritných tém prieskum bezbariérovosti so zameraním na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Za desať rokov dokázala ombudsmanka ako národný preventívny mechanizmus zlepšiť podmienky tisícok seniorov, detí, ľudí trpiacich duševnou chorobou, ľudí so zdravotným postihnutím, väzňov i osôb zadržaných políciou.

Od 1. januára 2006 uskutočnila verejná ochrankyňa práv 365 návštev zariadení v Českej republike, z toho:

Takúto otázku si kladie film Erika Čiperu Môj život s asistenciou, ktorý mal v krajine našich českých susedov pred Vianocami premiéru. Hlavný hrdina filmu Kubo Neubert v ňom spomína na svoje detstvo. Film dáva možnosť nahliadnuť do Kubovej každodennej práce vo verejnoprospešnej organizácii Asistencia i do jeho súkromného života. Divák zažíva spolu s hlavným hrdinom vtipné, radostné i strastiplné chvíle.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy realizuje od októbra projekt Vybavíme si to sami, podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.

Počas realizácie projektu do apríla 2016 chce zmonitorovať aspoň 100 inštitúcií verejnej správy, ktoré navštívia dobrovoľníci – nevidiaci s vodiacim psom na celom Slovensku.

Darcovstvo v Česku rastie, aktuálne dáta z tohtoročných daňových priznaní ukazujú, že jednotlivci i firmy darujú  každým rokom viac peňazí. U fyzických osôb sa v roku 2014 darcovstvo po prvý raz od roku 1989 dostalo nad hladinu 1,7 mld. Kč, keď medziročne narástlo o 4,2 %, medziročná miera inflácie v minulom roku pritom bola iba 0,4 %. Priemerný dar na obyvateľa ČR dosiahol sumu 162 Kč, najštedrejší sú Pražania s darovanými 311 Kč na osobu.

Strana 1 z 2