Pri príležitosti Mezinárodného dňa nevidiacich (13. november) pražská cestovná agentúra Accessible Prague pripravila nového sprievodcu pamiatkami Českej republiky pre nevidiacich turistov. Na adrese www.touchableprague.com na jednom mieste prehľadne sústredila informácie o českých pamiatkach, ktoré ponúkajú prehliadky a špeciálne služby nevidiacim. Návštevníci na webe nájdu tipy na výlety a praktické informácie o prístupných pamiatkach v Prahe a Českých regiónoch.

1. decembra sa uskutočnilo 19. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Rada“).

Rada vzala na vedomie materiál Dodržiavanie ľudských práv v Slovenskej republike v kontexte odporúčaní z 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva (http://www.radavladylp.gov.sk/data/att/16598_subor.zip).

Pre každého, koho téma zaujíma, sú sprístupnené prednášky jednotlivých rečníkov  konferencie, ktorá sa konala 15. novembra v Prahe:

  • Renáta Malinová, Centrum pre demyelinizačné ochorenia VFN - Možnosti psychoterapie, na stiahnutieTU
  • MUDr. Petra Hanulíková, Gynekologicko – pôrodnícka klinika a RS centrum FN Motol – Roztrúsená skleróza a tehotenstvo a Roztrúsená skleróza a umelé oplodnenie, na stiahnutie TU

Zdroj: helpnet.cz

Projekt ŠKODA Handy ZŤP privítal medzi sebou v tomto roku štyri nové centrá.  Aktuálne ich pôsobí na Slovensku sedem - sú pripravené pomôcť hendikepovaným v ich dopravnej mobilite. Tri z nich sa nachádzajú v Bratislave, ostatné v Galante, Banskej Bystrici, Prešove a  Žiline.

Holandské veľvyslanectvo, Francúzsky inštitút, Poľský inštitút a Taliansky kultúrny inštitút otvorili 16. decembra výstavu, na ktorej sú prezentované výsledky workshopu Karikatúry za ľudské práva zorganizovanéhopri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv pod vedením známeho slovenského karikaturistu Danglára.

 Ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojného života, no aj napriek tomu sú mnohým ľuďom vo svete tieto základné práva odopierané. Politické karikatúry predstavujú jedinečný spôsob poukazovania na porušovanie ľudských práv zaujímavým vizuálnym spôsobom a v tomto smere majú teda veľký význam pre medzinárodnú spoločnosť. Výstava v Kontakte na Ventúrskej ulici 12 v Bratislave potrvá do 15. januára.

- Red -