Úvodník

Úvodník (1)

utorok, 25. september 2018, 06:27

Vážení čitatelia,

Napísal(a) Super User

pokračujeme v našej tradícii a aj v tomto roku sa hlásime neskôr ako na začiatku kalendárneho roka. Poskytnutý príspevok na vydávanie nášho časopisu nám rovnako ako v niekoľkých uplynulých rokoch umožňuje pripraviť len sedem čísel.