Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 1. januára nového roku sú všetci zamestnávatelia – bez ohľadu na počet ich zamestnancov – povinní sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky. Zamestnávateľom, ktorí majú 20 a menej zamestnancov, sa tak 31. decembra 2016 končí prechodné obdobie, v ktorom ešte mohli sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme.

NR SR 30. novembra schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zmeny sú účinné od 1. januára 2017.

Po dlhých ôsmich rokoch sme sa dočkali novelizácie opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 7/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.  V zbierke  zákonov na portáli slov-lex.sk ho nájdete pod číslom 345/2016.