Ľudské práva migrantov a situácia migrantov so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím z celej EU sa stretli v Bruseli na prelome októbra a novembra na zasadnutí predsedníctva EDF. Zasadnutie bolo zamerané na odporúčania OSN pre EU ako by mala lepšie implementovať Dohovor  o právach osôb so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti bola venovaná špeciálna pozornosť migračnej kríze a ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane žien a detí.

„EU je konfrontovaná s vážnou ekonomickou a migračnou krízou, ale to nemôže slúžiť vládam ako odôvodnenie presúvania fondov z doterajšej pomoci iným skupinám ľudí a obmedzovania tejto pomoci. Na vysporiadanie sa s migračnou krízou by mali byť použité dodatočné zdroje a vo všetkých aktivitách by mali byť brané do úvahy potreby migrantov so zdravotným postihnutím. EU by mala nájsť ľudsko-právne východisko z tejto situácie z hľadiska všetkých ľudí“, povedal Yannis Vardakastanis, predseda EDF.

Predstavitelia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, UNICEF a Červeného kríža prezentovali svoje pohľady na migračnú krízu v Európe.

Valentina Otmacic z UNICEF v Chorvátsku hovorila o práci UNICEF v tejto núdzovej situácii. Povedala, že 20% migrantov sú deti, ktoré sú vystavené chladu, nedostatku ochrany, dlhotrvajúcemu putovaniu, fyzickému a emočnému vyčerpaniu, odlúčeniu od rodiny, stresu a traume. Zdôraznila potrebu obhajoby na zviditeľnenie týchto detí.

Regionálny predstaviteľ pre Európu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Jan Jařab, vyjadril vážne obavy v súvislosti s aktuálnou situáciou migrantov a postojom EU. Zdôraznil, že sústredenie sa EU na bezpečnostné opatrenia a stavanie plotov je chybou – ktorá ženie migrantov do rúk pašerákov a smrti vo vodách obklopujúcich Európu. Navrhol presmerovanie stratégie a financovania EU na riadenie primeraného prijímania migrantov.

 Eberhard Lueder z EU úradu Červeného kríža poukázal na obrovskú prácu vykonávanú dobrovoľníkmi v rôznych hraničných krajinách na pomoc utečencom a iným migrantom  a na uľahčenie ich integrácie. Podľa neho je obrovským problémom nekoherentný prístup európskych inštitúcií a chýbajúca definícia migračnej politiky.

V diskusii hovorili účastníci stretnutia o svojich najmä negatívnych skúsenostiach s podporou migrantov so zdravotným postihnutím. Býva im odmietaný vstup do táborov keď chcú vyhľadávať migrantov so zdravotným postihnutím a poskytnúť im špecifickú pomoc. Chýba evidencia migrantov so zdravotným postihnutím a oficiálne miesta im neposkytujú špecifickú pomoc. Samotní migranti skrývajú svojich blízkych so zdravotným postihnutím zo strachu pred odlúčením a ďalšími neodôvodnenými predstavami.

John Dolan z Írskej federácie zdravotne postihnutých na záver vyjadril svoju predstavu o úlohe EDF a jej členských organizácií voči utečencom so zdravotným postihnutím v Európe. Povedal: „Môžeme hovoriť jazykom stratégií, ale tiež to musíme preložiť na niečo viac hmatateľné, na prijímanie a podporu týchto ľudí, ktorí sú našimi bratmi a sestrami so zdravotným postihnutím“.

 

Michaela Hajduková