Zástupcovia NROZP na seminári o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v Bruseli

Rate this item
(0 hlasov)

Európske fórum zdravotného postihnutia a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zorganizovali 14. októbra v Bruseli seminár s názvom Posilnenie spolupráce s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Seminár bol určený pre reprezentatívne organizácie OZP a organizácie občianskej spoločnosti členských štátov EÚ s cieľom posilniť spoluprácu s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a zručnosti spomínaných organizácií pri implementácii a monitorovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za Slovensko sa na seminári zúčastnili zástupcovia NROZP, jej predseda Branislav Mamojka a Michaela Hajduková. Okrem nich sa zo Slovenska seminára zúčastnili aj zástupkyne občianskeho združenia TENENET.

Seminár bol rozdelený na dve časti. V dopoludňajších hodinách si účastníci vypočuli prezentácie zástupcov Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) a Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UN OHCHR). Podujatie otvorila Catherine Naughton, riaditeľka Európskeho fóra zdravotného postihnutia. Po nej Dima Yared (UN OHCHR) predstavila účastníkom jednotlivé mechanizmy OSN v oblasti ľudských práv – výbory zodpovedné za jednotlivé dohovory, pravidelné hodnotenie vykonávania dohovorov, osobitné postupy pri tejto činnosti a to, ako sa uvedené mechanizmy navzájom dopĺňajú.

 

Pohľad na účastníkov októbrového podujatia.

 

An-Sofie Leenknecht z EDF priblížila jednotlivé úrovne cyklu podávania správ o vykonávaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany štátu, organizácií občianskej spoločnosti, ako aj reprezentatívnych organizácií OZP.

Prácu Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím priblížila účastníkom seminára Diane Kingston, členka výboru, ktorá je zároveň v súčasnom cykle hodnotenia Dohovoru aj spravodajkyňou pre Slovensko. Po nej dostali slovo Dovile Juodkaite, predsedníčka Fóra zdravotného postihnutia z Litvy, a Branislav Mamojka, predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorí hovorili o svojich skúsenostiach pri písaní alternatívnej správy k Dohovoru a pri spolupráci s Výborom OSN.

V popoludňajších hodinách sa účastníci seminára rozdelili na dve skupiny a zaoberali sa nácvikom praktických zručností týkajúcich sa jednotlivých úrovní cyklu podávania správ:

  • zostavenia alternatívnej správy a reakcie reprezentatívnych organizácií OZP na odpovede vlády štátu na zoznam otázok Výboru OSN týkajúcich sa vykonávania Dohovoru na úrovni štátu
  • vypracovania sťažností na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN.

Účastníci si v priebehu praktických cvičení vymenili cenné skúsenosti a mnohí si zodpovedali otázky, ktoré sa objavili pri písaní alternatívnej správy, či reagovaní na odpovede vlády ich štátu na otázky Výboru OSN.

Na záver všetci účastníci seminára zhodnotili podujatie ako veľmi prínosné a privítali možnosť organizácie ďalších podobných seminárov, ktoré pomôžu reprezentatívnym organizáciám OZP jednotlivých krajín zúčastňovať sa na monitorovaní a implementácii Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím oveľa intenzívnejším spôsobom.

 

Michaela Hajduková

Foto: autorka