Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR spoločne s Európskym fórom zdravotného postihnutia zorganizovali v Bratislave v termíne 11. – 13. novembra zasadnutie predsedníctva EDF spojené s konferenciou Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – Pretavenie odporúčaní do činov.

Na konferencii v rámci zasadnutia predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia v Bratislave 12. novembra vystúpila so svojou videoprezentáciou aj členka Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, Britka Diane Kingston. Prezentáciu považujeme za veľmi zaujímavú a prínosnú a aj vzhľadom na to, že pani Kingston je spravodajkyňou výboru OSN pre Slovensko, prinášame obsah vystúpenia aj čitateľom Mostov inklúzie.

Predsedníctvo EDF na svojom zasadnutí dňa 13. novembra v Bratislave prijalo v súvislosti s európskou smernicou o prístupnosti uznesenie, ktorého preklad vám prinášame.

Na konferencii Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – Pretavenie odporúčaní do činov, ktorá sa konala 12. novembra v Bratislave, vystúpila so svojím príspevkom aj Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu (NOVA, ECR), bývalá poslankyňa NR SR, bývalá novinárka a mama troch detí.

Tohtoročný Európsky deň osôb so zdravotným postihnutím sa niesol v duchu 10. výročia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a rovnako aj konferencia, ktorú zorganizovala Európska komisia 29. – 30. novembra pri príležitosti tohto dňa. Zúčastnilo sa na nej asi 400 ľudí – osoby so zdravotným postihnutím, zástupcovia ich reprezentatívnych organizácií, asociácií a spoločností, ktoré sa zaoberajú zlepšovaním životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím, politickí predstavitelia, akademici a mnohí ďalší.

Strana 1 z 3